uw kind aanmelden

adresgegevens

Het Eeuwsel 6
5612 AS Eindhoven
Telefoon kantoor
(040) 247 47 15
Telefoon groepen
Zie tekst hiernaast
LRKP-nummer
161240136

openingstijden

maandag 07.30 - 18.30 uur
dinsdag 07.30 - 18.30 uur
woensdag 07.30 - 18.30 uur
donderdag 07.30 - 18.30 uur
vrijdag 07.30 - 18.30 uur
zaterdag gesloten
zondag gesloten

Korein Kinderplein
Het Eeuwsel (De Tuimelaar)

Namens ons team heet ik uw kind(eren) van harte welkom bij onze kinderopvang aan Het Eeuwsel in Eindhoven, voorheen De Tuimelaar. Op ons Korein Kinderplein is altijd wel iets te beleven. Uw kind krijgt alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft. Ons team is enthousiast, betrokken en goed opgeleid. Bovendien hebben wij oog voor ieder kind en geven wij ieder kind persoonlijke aandacht. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, ieder op zijn eigen tempo.

Bij de start in 1988 was de Tuimelaar het kinderdagverblijf van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Dit is de reden dat het kinderdagverblijf is gevestigd op het terrein van de TU/e. Sinds mei 2016 is kinderdagverblijf de Tuimelaar overgenomen door Korein Kinderplein. Historisch is er een sterke band met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het is hierom dat een belangrijk deel van de kinderen die Korein Kinderplein bezoeken een papa en/of mama heeft die werkzaam is op de TU/e. Ook worden kinderen opgevangen van bedrijven die op de campus zijn gevestigd, zoals Fontys Hogeschool. Uiteraard zijn kinderen die geen connectie hebben met de TU/e ook van harte welkom. Wij werken nauw samen met Bassischool de Boog. Samen zorgen we dat uw kind op een fijne manier kan opgroeien.

Korein Kinderplein het Eeuwsel ligt op een groen omgeven locatie met veel buitenspeelmogelijkheden. Ons uitgangspunt is om in het belang van het kind zoveel mogelijk vaste Pedagogisch medewerkers op iedere groep te hebben en steeds dezelfde medewerkers op dezelfde dag. Aan iedere groep zijn daarom vaste Pedagogisch medewerkers verbonden. Daarnaast maken wij gebruik van flexkrachten. Deze medewerkers zijn op vrijwel alle groepen bekend en zijn flexibel inzetbaar. Wij respecteren en handelen naar de richtlijnen van het landelijke Convenant Kinderopvang. Volgens dit convenant is er minimaal 1 vaste medewerker per dag aanwezig. Alle medewerkers zijn gekwalificeerd en voldoen aan de opleidingsvereisten. Soms is er ook een stagiaire aanwezig.
Wij spelen in op de leeftijd en ontwikkeling van uw kind: van 0 tot 4 jaar. Om dat goed te doen, werken we met VVE. We geven extra aandacht aan taalontwikkeling.

Ontdekken, Onderzoeken, Ontplooien en Ontmoeten
Korein Kinderplein biedt opvang voor kinderen van nul tot vier jaar, en is gevestigd op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Als maatschappelijke onderneming hebben wij geen winstoogmerk en worden middelen zoveel mogelijk beschikbaar gesteld om onze missie en doelstellingen te realiseren.

Onze missie:
Uw kind staat centraal bij Korein kinderplein. In samenspraak met u als ouder, verzorgen wij uw kind, ondersteunen wij u in de opvoeding en stimuleren we het kind in zijn of haar ontwikkeling. Hierbij staan uw kind en zijn of haar identiteit centraal. Korein Kinderplein en zijn pedagogisch medewerkers staan voor respect voor elkaar, openheid, persoonlijke communicatie, geborgenheid, veiligheid en een vertrouwde omgeving, die als een thuis is voor de kinderen én voor u als ouder.

Korein Kinderplein biedt de volgende vormen van opvang aan:
• Dagopvang voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar.
• Peuterspeelzaalwerk
• Vroegschoolse en Voorschoolse Educatie (VVE). Wij zijn een erkende aanbieder van VVE. Kinderen die door het consultatiebureau worden geïndiceerd ontvangen hiervoor subsidie.
• Wij werken met Kijk observatie- en volgsysteem zodat we samen de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig kunnen volgen.
• Verlengde opvang: soms kunnen kinderen van vier jaar niet direct geplaatst worden in het basisonderwijs. Korein kinderplein biedt dan, indien de bezetting dit toelaat, de mogelijkheid om deze korte periode te overbruggen door middel van een verlengde opvang.
• Flexibele opvang: Alle andere mogelijke vragen met betrekking tot flexibele opvang kunnen aangevraagd worden en zullen in overleg beoordeeld worden.
• Samenwerken met bibliotheek Eindhoven, u kunt intern boekjes lenen die aansluiten bij het niveau van uw kind (Nederlands- en Engelstalig)

Onze visie:
Ons uitgangspunt is dat mensen en culturen gelijkwaardig zijn. We werken vanuit de mogelijkheden van het kind en met respect voor verschillen en kwetsbaarheid, leder kind mag zijn zoals het is. Liefdevol spelen met en verzorgen en opvoeden van de kinderen zijn hiervoor een prima basis. Verdieping en verrijking van het leven van het kind zijn nodig om de onderwijs- en ontwikkelingskansen van het kind te bevorderen. Hiertoe creëren we een prikkelende, inspirerende en uitdagende sfeer en omgeving, die tegelijkertijd veiligheid bieden. Hiermee bieden we ruimte aan het uitgangspunt, dat het kind van nature nieuwsgierig, enthousiast en ondernemend de wereld wil ontdekken. Een goede communicatie tussen kind en pedagogisch medewerker en ouder of verzorger bevordert het plezier en evenwicht in relaties. In de communicatie worden problemen voorkomen of opgelost zonder winnaars of verliezers. Bij dit alles bewaken we grenzen van algemeen geaccepteerde waarden en normen.

Telefoonnummers:
Koekies: 040-2475472
Stampertjes: 040-2475475
Pebbels: 040-2475474
Knorretjes: 040-2475525
Teigetjes: 040-2475524

Jovita van Hoften

Jovita van Hoften
Gebiedsmanager

voordelen voor ouder en kind

  • Uw kind komt bij ons op de eerste plaats
  • Stabiel team met veel werkervaring in de kinderopvang
  • Wij werken met VVE en beschikken over een eigen tweetalige bibliotheek
  • Dit Kinderplein heeft een internationaal karakter, voor de kinderen is de voertaal Nederlands
  • Onze vestiging ligt op een natuur omgeven gedeelte van het TU/e-terrein
Deze vestiging heeft een oudercommissie. U wordt geïnformeerd via deze vestigingspagina en het informatiebord op de vestiging.

inspectierapporten