uw kind aanmelden

adresgegevens

Slegersstraat 2A
5706 AX Helmond
Tel.:
06 11 14 88 09

openingstijden


Korein Kinderplein
Kindcentrum Mierlo-Hout

In de zomervakantie van 2019 openen wij het nieuwe Kindcentrum Mierlo-Hout samen met Qliq Primair. Namens ons team hoop ik u en uw kind(eren) straks van harte welkom te mogen heten op de Slegersstraat in Helmond.

Drie scholen van QliQ Primair werken samen ons aan de ontwikkeling naar een integraal kindcentrum in Mierlo-Hout. Samen zorgen we dat kinderen van 0 tot 13 jaar op een fijne manier kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen in een doorgaande ontwikkelingslijn. In het nieuwe Kindcentrum Mierlo-Hout werken we vanuit vertrouwen in kinderen. In een rijke en uitdagende omgeving, waar altijd iets leuks te beleven is. Uw kind krijgt hier alle aandacht en begeleiding die nodig is. Het welbevinden van uw kind staat immers voorop!

Ons team van professionals zorgt ervoor dat kinderen op elk niveau optimaal voorbereid zijn op de volgende stap. Daarbij sluiten we aan op kansen en mogelijkheden en stimuleren we kinderen om hun grenzen te verleggen. We werken vanuit ’t motto: ‘It takes a village to raise a child. Aangezien kinderen altijd onderdeel zijn van een systeem (gezin, familie, cultuur, wijk) betrekken we dat systeem ook in onze manier van denken en doen en de keuzes die we maken.

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen via de website van het kindcentrum.

Alvast kennis maken?

Inschrijven of een rondleiding aanvragen is nog niet mogelijk, gezien de opening begin 2019. Wij informeren u natuurlijk via deze site als dit verandert. Wel maken we graag al persoonlijk kennis met u en uw kind(eren)! Neem dus gerust contact op met Marly Schoofs, gebiedsmanager, voor het maken van een afspraak. U vindt haar contactgegevens aan de rechterzijde van deze pagina.

Marly Schoofs

Marly Schoofs
Gebiedsmanager

voordelen voor ouder en kind

  • Van nul tot dertien jaar in één vertrouwde omgeving
  • In 2019 starten we met een peutergroep een een BSO
  • In het nieuwe gebouw starten we ook een babygroep
  • Kindontwikkeling en welbevinden staan voorop
  • Veel aandacht voor eigenheid van elk kind en ouder
Deze vestiging heeft nog geen oudercommissie. Wilt u plaatsnemen in de oudercommissie van dit Kinderplein? Neem dan contact op met de vestigingsmanager van het Kinderplein.