opvoedtip: bijtgedrag

Bijten. Jonge kinderen doen het regelmatig. Raar? Helemaal niet! Het hoort bij hun ontwikkelingsfase. Voelt een kind spanningen, frustratie of angst? Dan uiten kinderen zich met impulsgedrag, zoals bijten en slaan. Ze hebben gewoonweg nog niet geleerd om anders met de situatie om te gaan. Als opvoeders kunnen wij ze een handje helpen bij het leren van het gewenste gedrag. Hoe kunt u hier thuis mee aan de slag gaan? We geven u graag enkele tips.

tips voor thuis

• Blijf kalm en besef dat het ongewenste gedrag een fase is in de ontwikkeling van uw zoon of dochter.
• Leg uw kind uit dat u dit gedrag niet accepteert. Bijvoorbeeld door kort en krachtig te zeggen: ‘Nee, bijten mag niet.’
• Benoem de gevoelens van uw kind en bied alternatieve manieren aan waarop uw kind gevoelens mag uiten. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je boos bent, maar je mag niet slaan. Je mag wel boos kijken en zeggen: ‘nee, dit vind ik niet leuk.’’
• Observeer het gedrag van uw kind. Hoe vaak komt het gedrag voor? In welke situaties? Is uw kind bijvoorbeeld moe, verveelt uw kind zich of voelt het zich onveilig? Probeer deze situaties te voorkomen.

Meer weten?

Hebt u nog aanvullende vragen op het gebied van bijtgedrag? Bekijk onze pedagogische brochure. Of stel ze gerust aan de pedagogisch medewerker op uw Korein Kinderplein.