ziek zijn

Ieder kind is wel eens ziek. Niet leuk voor het kind, maar ook niet fijn voor ouders die moeten werken. Kinderen met lichte ziekteverschijnselen kunnen we op het Kinderplein opvangen. Maar is een kind echt ziek? Dan is dat helaas niet mogelijk. Graag maken we met u duidelijke afspraken over hoe we in het geval van ziekte handelen.

Wat doen we op het kinderplein

Vertoont uw kind ziekteverschijnselen? Dan houden we goed in de gaten hoe een eventuele ziekte zich binnen een aantal uur ontwikkelt. Een graadmeter hiervoor is het gedrag van uw kind en de lichamelijke kenmerken zoals lichaamstemperatuur en/of uitslag. Zodra uw kind ziek is, nemen we contact met u op om te overleggen hoe we moeten handelen. Hierbij nemen we de richtlijnen van de GGD als uitgangspunt. Uiteraard staat het belang van het zieke kind voorop, maar we moeten ook rekening houden met de andere kinderen van de groep, hun ouders en de groepsleiding. De GGD geeft realistische adviezen over het wel of niet weren van een kind van de kinderopvang. Bijvoorbeeld in het geval van ernstige infectieziekten met gevaar op besmetting. Is uw kind zo ziek dat het niet met het normale dagprogramma kan meedoen? Dan kan het kind beter niet op het Kinderplein blijven. We overleggen met u of en wanneer u uw zoon of dochter kunt (laten) ophalen.

Meer weten?

Hebt u nog aanvullende vragen op het gebied van ziekte bij uw kind? Bekijk onze pedagogische brochure. Of stel ze gerust aan de pedagogische medewerker op uw Korein Kinderplein.