kwaliteit en duurzaamheid

Korein Kinderplein biedt de hoogst mogelijke kwaliteit. Met een doordachte pedagogische aanpak en enthousiaste medewerkers, nodigen wij uw kind uit om zich te ontplooien.

Klantreacties

Binnen Korein Kinderplein vragen wij ouders alle suggesties en klachten te melden om de gewenste situatie te kunnen creëren. Iedere kritische opmerking of vraag, signaal tot onvrede of mogelijkheid tot verbetering nemen wij uiterst serieus. Ook medewerkers vragen wij fouten of afwijkingen in onze dienstverlening kenbaar te maken. Wij zijn bereid om te leren en willen anticiperen op de behoefte van de markt. We scherpen onze dienstverlening aan en verbeteren onze interne processen als dat wenselijk en nodig is. Daarnaast streven we ernaar om iedere kritische vraag of klacht zo eenvoudig en soepel mogelijk te behandelen en een voor betrokken partijen zo bevredigend mogelijk antwoord te geven.
In het openbaar Jaarverslag Klantreacties van Korein Kinderplein leest u de aard en de afhandeling van de klantreacties die ouders bij ons hebben ingediend.

duurzaamheid

We willen in alle opzichten een duurzame organisatie zijn. Duurzaam ondernemen betekent aandacht geven aan de 3 p’s: people, planet, profit. Over de p van planet spreken we ons de komende jaren duidelijker uit. We werken volgens Het Gezonde Kinderplein samen met GGD Brabant-Zuidoost. Met dit meerjarenproject stimuleren we een gezonde leefstijl en omgeving. De komende tijd gaan we nog meer stappen zetten. Want we hebben de wereld niet gekregen van onze ouders, maar te leen van onze kinderen.

KINDwijzer

Korein Kinderplein is via onze overkoepelende organisatie, Wij zijn JONG, lid van KINDwijzer. Een landelijk netwerk van kinderopvangorganisaties die staan voor hoge kwaliteit.

Veilige kinderopvang

Jaarlijks houden we op ieder Kinderplein een Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Als het gaat om ziekte en hygiëne werken we volgens de richtlijnen van de GGD. Die toetst ook jaarlijks alle Korein Kinderpleinen. Het inspectierapport van het Korein Kinderplein van uw kind vindt u online op de vestigingspagina, en in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hoe kunt u het GGD-inspectierapport gebruiken om kinderopvanglocaties met elkaar te vergelijken? Gebruik hiervoor onze leeswijzer GGD-rapporten.

protocollen kinderopvang

Onze pedagogisch medewerkers weten hoe ze moeten handelen als er ondanks alle maatregelen iets gebeurt. We houden regelmatig ontruimingsoefeningen. Op ieder Kinderplein is een bedrijfshulpverlener aanwezig en we hebben protocollen om adequaat te reageren.