leeswijzer ggd-rapporten

Het jaarlijkse inspectierapport van de GGD geeft waardevolle informatie. U kunt het prima gebruiken om vestigingen met elkaar te vergelijken.  

vaste onderdelen

 Het inspectierapport bestaat uit vaste onderdelen. De inspecteur van de gemeente bepaalt welke onderdelen tijdens de inspectie aan bod komen. 

inleiding

Het eerste deel is een inleiding. Aan het einde staat het advies van de GDD aan de gemeente. Er zijn 2 opties:

1. Niet handhaven/geen handhaving: dit bekent dat er géén actie wordt verlangd van de gemeente. Er zijn mogelijk wel opmerkingen, maar deze behoeven niet direct actie.
2. Handhaven conform handhavingsbeleid: dit betekent dat de GGD wél actie verlangt van de gemeente. Meestal staat in de opmerkingen wat de tekortkomingen zijn en welke actie wordt verlangd. De ene tekortkoming heeft meer invloed op de kwaliteit van de opvang dan de andere.

inspectiedomeinen

De GGD inspecteert de volgende domeinen:

1. Kinderopvang conform de Wet Kinderopvang
2. Ouders
3. Personeel
4. Veiligheid en gezondheid
5. Accommodatie en inrichting
6. Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio
7. Pedagogisch beleid

Elk domein heeft een eigen lijstje aandachtspunten. Deze zijn ontleend aan de eisen die vastliggen in de Wet Kinderopvang. Bij elk domein staan de onderzochte punten en de uitkomst.

reactie van de vestiging

Aan het einde van het rapport kan de vestiging een reactie geven op de inspectie.

lees en vergelijk

De beste vergelijking kunt u maken, als u het hele rapport leest. Leest u liever een selectie? Dan adviseren wij de domeinen Veiligheid en gezondheid en Pedagogisch beleid.  

Lees de rapporten van de GGD. En kies voor veilige kinderopvang van hoge kwaliteit!