MEDEZEGGENSCHAP VAN OUDERS

 Wij stellen uw inbreng zeer op prijs. Daarom heeft elk Korein Kinderplein een lokale oudercommissie (LO). Per vestiging zijn minimaal 2 ouders lid. De leden vertegenwoordigen alle ouders. De lokale oudercommissie volgt het vestigingsbeleid, geeft advies en overlegt met de gebiedsmanager. Interesse om lid te worden? De gebiedsmanager vertelt u graag over de mogelijkheden.

Centrale Oudercommissie

Korein Kinderplein heeft een centrale oudercommissie (CO) met 7 gekozen leden. Zij overleggen elk kwartaal. Aan het overleg neemt ook de directie van Wij zijn JONG deel. Het accent ligt op het volgen en toetsen van het organisatiebrede beleid op hoofdlijnen. Via een uitgewerkte communicatiestructuur is de betrokkenheid tussen de CO en LO’s gewaarborgd.

Contactgegevens

De CO is bereikbaar via co@koreinkinderplein.nl.

Medezeggenschapsreglement kinderopvang

In ons medezeggenschapsreglement (pdf) zijn de afspraken met de oudercommissies vastgelegd. U kunt dit ook inzien in de informatiemap die op ieder Korein Kinderplein ligt.