onze visie op kindontwikkeling

Kinderen zijn nieuwsgierig, willen ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen. Ze zijn competent, met unieke kwaliteiten en veel mogelijkheden. Wij zien ieder kind als een bron van inspiratie, vol nieuwe en creatieve ideeën. Deze ideeën willen wij zo veel mogelijk de ruimte geven. Zo is in iedere situatie ons doel: de ontwikkeling van het kind verrijken. Een kind dat lekker in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, ontwikkelt zich maximaal.

welbevinden en betrokkenheid maken 't verschil

De belangrijkste vraag die we onszelf steeds stellen is: doen we het goed, ook in de ogen van de kinderen? Welbevinden en betrokkenheid vormen samen de bril waardoor we kijken. Kijken door deze bril zegt niet alleen iets over het kind, maar geeft ons onmiddellijke feedback over de impact van onze aanpak. We willen samen opvoeden, in een rijke, uitdagende omgeving, met ruimte voor initiatief, altijd in dialoog. Welbevinden en betrokkenheid maken ’t verschil!

 

Opvoeden doen we samen

Kinderen hebben recht op de best mogelijke start in het leven. Een opvoeding en ondersteuning die ervoor zorgen dat zij hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeders om daarvoor te zorgen. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwd raamwerk, een levende pedagogiek en jarenlange praktijkervaring leveren wij een aanvulling op die thuissituatie. We versterken elkaar zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen die nu en in de toekomst bijdragen aan onze samenleving.

 

In een rijke en uitdagende omgeving

Een rijke, uitdagende omgeving is een voorwaarde om kinderen tot betrokken activiteit en dus in ontwikkeling te krijgen. Die omgeving bestaat uit kinderen, want kinderen leren ontzettend veel van elkaar. Uit volwassenen: ouders en professionals, die een rolmodel zijn en vanuit hun diversiteit rijkdom en zingeving toevoegen. Maar ook de fysieke ruimte. Die prikkelt tot verkenning, aftasten, ontdekken, spelen, ravotten, beschrijven, vergelijken, bediscussiëren, en expressie in alle vormen. Een avontuurlijke plek waar iets te beleven valt.

 

met ruimte voor initiatief

Kinderen ruimte bieden om zelf initiatief te nemen sluit het best aan bij de manier waarop kinderen spelen en zich ontwikkelen. Het is een krachtig middel om betrokkenheid te verhogen en zelfstandigheid te stimuleren. Zodat kinderen optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten aan te laten spreken in een zorgzame, veilige en uitdagende omgeving. Waarbij kinderen veelzijdig competent worden.

 

altijd in dialoog

Wij kijken verder dan gedrag. Leven ons in de kinderen in en stemmen daar onze aanpak op af. We willen weten wat kinderen beweegt, hen bezighoudt, hoe we aan kunnen sluiten bij hun behoeften, niveau en belevingswereld. Vanuit aanvaarding, echtheid en empathie. Zo bereiken we samen een hoge kwaliteit van interactie, een belangrijke basis voor het verrijken van kindontwikkeling.

 

persoonlijk, leergierig, innovatief en actief

Ook onze kernwaarden leveren een belangrijke invulling aan ons handelen. Leer ons beter kennen!

Onze kernwaarden