Pedagogisch beleid:
uw kind centraal 

Uw kind krijgt bij ons de ruimte om de wereld te verkennen op z’n eigen, unieke manier.

Pedagogisch beleid

Korein Kinderplein wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. Wij werken met het pedagogisch beleid van Wij zijn JONG.

Opvoedingsdoelen

We begeleiden uw kind bij het opgroeien. Als uw partner in opvoeding. Dit is wat we kinderen willen meegeven:

• Ontplooi jezelf
• Leef gezond en actief
• Voel je zelfstandig, sociaal en verantwoordelijk

Omgaan met elkaar

Kinderen zijn dol op dingen uitproberen. En ze leren van elkaar. Respect voor elkaar, op je beurt wachten, samen delen én lol maken. Veel ouders kiezen om die reden bewust voor Korein Kinderplein. Want in een groep ontwikkelen kinderen al jong sociale vaardigheden. 

Visie op kinderopvang

Wat is onze kijk op kinderopvang? In het kort gaan we hiervan uit:

• Pedagogisch medewerkers staan open voor de kinderen en spelen in op hun behoeften.
• We werken ontwikkelingsgericht met Methodisch werken/VVE (0-4 jaar), en Activiteiten (0-13 jaar). Alles is afgestemd op de leeftijd van uw kind. We volgen de ontwikkeling van uw kind met een Kind-volg-systeem.
• Kinderen zijn kernklant. De afwegingen die we maken, zijn in het belang van de kinderen. Ze hebben ook inspraak. Dat noemen wij kinderparticipatie.

Meer lezen?

Download het Pedagogisch beleid van Wij zijn JONG. Dit ligt ook ter inzage op het Kinderplein van uw kind.