Pedagogisch beleid

Wij werken met het Pedagogisch beleid van Wij zijn JONG.

Locatiespecifieke afspraken

U vindt de Pedagogische en praktische afspraken van uw Kinderplein op de desbetreffende vestigingspagina.