Pedagogisch beleid

Wij werken met het Pedagogisch beleid van Wij zijn JONG, waar wij onderdeel vanuit maken. Wij geloven dat we onze toegevoegde waarde vergroten door samenspel en het opzoeken van synergie. We werken dan ook vanuit een gezamenlijke visie en strategie. Samen inspireren we dagelijks jonge mensen en dragen we bij om hen te laten opgroeien tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen. 

Locatiespecifieke afspraken

U vindt de Pedagogische en praktische afspraken van uw Kinderplein op de desbetreffende vestigingspagina.