Pedagogisch beleidskader

Download het Pedagogisch beleidskader van Wij zijn JONG.

English version

Download the English version of our pedagogical policy.

Kijk ook op het Kinderplein van uw kind

Ieder Korein Kinderplein heeft het Pedagogisch beleidskader en de Pedagogische werkplannen op een eigen manier uitgewerkt. Deze documenten zijn in print beschikbaar op het Kinderplein van uw kind.

het gezonde kinderplein

In 2011 zijn we gestart met Het Gezonde Kinderplein: een uniek project van Korein Kinderplein en GGD Brabant-Zuidoost. Met dit meerjarenproject stimuleren we een gezonde leefstijl en omgeving voor ieder kind. In 2012 zijn we gestart met een nieuw traktatiebeleid. In de traktatiemap leest u meer over dit beleid en vind u heerlijke en gezonde recepten voor onder andere traktaties!