Vakkundige medewerkers

Uw kind wordt begeleid door onze pedagogisch medewerkers. Zij zijn enthousiast, betrokken en goed opgeleid. Ze hebben oog voor ieder kind, bieden emotionele veiligheid, en geven ieder kind persoonlijke aandacht.

Vertrouwen en herkenbaarheid

Op het Korein Kinderplein heeft uw kind vertrouwde gezichten om zich heen. De pedagogisch medewerkers bieden een herkenbare structuur: de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Zo leren ze – in alle veiligheid – andere kinderen kennen en relaties aangaan. De pedagogisch medewerkers zorgen dat uw kind er echt bij hoort.

Deskundigheidsbevordering en VIB

Alle pedagogisch medewerkers van Korein Kinderplein hebben minimaal een mbo-opleiding. Daarnaast krijgen zij deskundigheidsbevordering via het Kenniscentrum van Korein Groep. Bijvoorbeeld opleidingen video-interactiebegeleiding (VIB). Met die methode krijgen ze de behoeften van uw kind beter in beeld.

Pedagogen van Korein Groep

Achter Korein Kinderplein staat de afdeling Pedagogiek en Kwaliteit van Korein Groep. Deze afdeling ondersteunt de pedagogisch medewerkers, zodat ze voor u deskundige partners in opvoeding zijn.