ruilen bij Korein Kinderplein.

Kinderen komen meestal op vaste dagen naar de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind niet kan komen, of dat u incidenteel opvang nodig hebt op een andere dag dan de vaste opvangdag. Als u uw kind tijdig afmeldt, ontvangt u ruiluren welke u op een ander moment kunt inzetten. U leest hieronder meer.  

Opbouwen van ruiluren 

 • U kunt uw kind afmelden tot op de dag zelf vóór 8.30 uur om ruiluren te ontvangen.
 • Weet u al snel dat u een bepaalde dag niet gaat gebruiken? Dan vinden wij het fijn als u uw kind vast afmeldt. Dit kan tot 3 maanden vooraf. Hoe eerder u afmeldt, hoe groter de kans dat we iemand anders blij kunnen maken met een plaats op de opvang. 
 • Hebt u uw kind afgemeld? Dan vervalt uw recht op deze plaats en kunnen wij deze toewijzen aan een ander kind. Wanneer u toch opvang nodig hebt op deze dag en er is nog plaats, is uw kind natuurlijk van harte welkom! Dit beschouwen wij dan als een ruilaanvraag (u hebt inmiddels ruiluren opgebouwd met uw eerdere afmelding) en u kunt deze indienen via het emailadres dat uw locatie aan u doorgeeft.
 • Ruiluren kunnen worden opgebouwd over een hele dag of een dagdeel. U bouwt geen ruiluren op wanneer u uw kind eerder ophaalt of later brengt. 
 • Op nationale feestdagen zijn we gesloten. Valt dit op uw vaste opvangdag? Dan ontvangt u automatisch ruiluren over deze dag. U hoeft hiervoor dus niets te doen. De ruiluren over deze feestdagen ontvangt u achteraf en u kunt deze uren dan ook niet eerder dan de desbetreffende feestdag inzetten.
 • Extra Opvang kunt u niet ruilen. 

 

Indienen van een ruilaanvraag 

 • De ruilaanvraag kunt u op ieder moment eenvoudig indienen per mail aan een emailadres dat u ontvangt via uw locatie.
 • U kunt 3 maanden van tevoren al een ruilaanvraag indienen. Wanneer u hoort of de aanvraag is goedgekeurd, verschilt per locatie.
 • Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd kunt u natuurlijk altijd annuleren.

  

Beoordeling van uw ruilaanvraag 

 • De ruilaanvraag die het vroegst is ingediend, wordt als eerste behandeld. Wel zo eerlijk.
 • Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de groep, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er maximaal het aantal wettelijk toegestane kinderen op de locatie opgevangen kan worden en dat de medewerker – kindratio niet wordt overschreden. De kwaliteit van onze dienstverlening staat immers voorop.  
 • Wij streven er natuurlijk naar uw kind een plaats te bieden op zijn of haar vaste groep. Indien er alleen nog plaats is op een andere groep, overleggen we altijd eerst met u of u hiervan gebruik wilt maken. 

  

Geldigheid van ruiluren 

 • Hebt u uw kind afgemeld? Dan hebt u een heel jaar de tijd deze ruiluren op te maken. De ruiluren zijn namelijk 365 dagen geldig vanaf de datum waarop u afmeldt. En natuurlijk gebruiken we altijd de eerst opgebouwde ruiluren bij een ruilaanvraag. 
 • Ruiluren zijn eenmalig inzetbaar. Wanneer uw kind toch niet naar onze kinderopvang komt op de afgesproken ruildag, kunt u de ingezette ruiluren niet nogmaals gebruiken. 
 • U kunt uw ruiluren gewoon meenemen als u van locatie verandert.
 • Wisselt uw kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang? Dan vervallen de opgebouwde ruiluren uit de dagopvang.
 • Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde ruiluren. Na de laatste contractdag kunt u dan ook geen ruiluren meer inzetten. Hebt u ruiluren ingezet na het beëindigen van uw opvangcontract? Dan zijn deze helaas niet meer geldig en ontvangt u een factuur voor Extra Opvang. 
 • Ruiluren kunnen niet overgedragen worden naar andere kinderen.
 • Indien u op een dag meer uren opvang afneemt dan het aantal ruiluren dat u nog hebt, dan ontvangt u voor alle opvanguren een factuur. Uiteraard behoudt u de betreffende ruiluren om verder te sparen voor een ander moment. 
 • U kunt alleen ruiluren inzetten die al zijn opgebouwd.
 • Niet-gebruikte ruiluren niet inwisselbaar voor geld.