SPELREGELS RUILEN BIJ KOREIN KINDERPLEIN

Kinderen komen meestal op vaste dagen naar de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat uw kind niet kan komen, of dat u incidenteel opvang nodig hebt op een andere dag dan de vaste opvangdag. Als u uw kind tijdig afmeldt voor deze dag, ontvangt u ruiluren. De mogelijkheden om te ruilen zijn sterk afhankelijk van uw medewerking om opvangdagen die uw kind afwezig is, af te melden. Voor feestdagen, die op uw contractdag vallen, ontvangt u ook ruiluren. Het gaat om dagen waarop de opvang, conform de CAO Kinderopvang, gesloten is: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.
Voor het ruilen hebben we de volgende spelregels opgesteld:

 • Om ruiluren te ontvangen, dient u uw kind vóór 8.30 uur op de betreffende opvangdag af te melden via uw ouderportaal. U mag deze dag dan op een ander moment inzetten, in overleg met uw locatie. 
 • Weet u vooraf al dat u een bepaalde dag niet gaat gebruiken, dan mag u die ook al eerder afmelden. U kunt uw kind 3 maanden vooruit afmelden.
 • Houd er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruildag voor een andere ouder kan worden ingepland.
 • U kunt 3 maanden vooruit een ruilaanvraag indienen.
 • Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de locatie, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen worden en dat de pedagogisch medewerker – kindratio niet wordt overschreden. 
 • U kunt een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd annuleren.
 • Een goedgekeurde ruildag kunt u niet opnieuw ruilen. U ontvangt geen ruiluren wanneer u van deze dag toch geen gebruik maakt.
 • Extra opvang kunt u niet ruilen.
 • De ruiluren zijn kindgebonden.
 • De ruiluren blijven 365 dagen geldig nadat u uw kind hebt afgemeld.
 • Indien uw kind wisselt van dagopvang naar buitenschoolse opvang, dan vervallen de opgebouwde ruiluren uit de dagopvang.
 • Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde ruiluren. Na de laatste contractdag kunt u geen ruiluren meer inzetten.
 • Wanneer uw kind gedurende het jaar van locatie wisselt, blijven de opgebouwde ruiluren geldig.
 • Indien u op 1 dag meer opvang afneemt dan het aantal ruiluren dat u nog hebt, dan ontvangt u voor alle uren een factuur. Het is niet mogelijk om voor een deel van de dag ruiluren in te zetten. U kunt dit ook niet verrekenen met later op te bouwen ruiluren.
 • U meldt uw kind altijd af voor minimaal een dag(deel) en ontvangt hiervoor ruiluren. U kunt niet afmelden voor losse uren.
 • Hebt u ruiluren ingezet die verkregen zijn na het beëindigen van het opvangcontract, dan ontvangt u een factuur voor Extra Opvang.
 • U kunt geen geld terugvragen voor niet-gebruikte ruiluren.