uw kind aanmelden

adresgegevens

Zeelsterstraat 138
5652 EN Eindhoven
Telefoonnummer
(040) 257 25 81
LRK dagopvang
147393218
LRK bso
104571561

openingstijden

maandag 07.30 - 18.30 uur
dinsdag 07.30 - 18.30 uur
woensdag 07.30 - 18.30 uur
donderdag 07.30 - 18.30 uur
vrijdag 07.30 - 18.30 uur
zaterdag gesloten
zondag gesloten

Korein Kinderplein
Kindcentrum Theresia - Zeelsterstraat

Namens ons team heet ik uw kind(eren) van harte welkom bij onze kinderopvang in Kindcentrum Theresia in Eindhoven. Ieder kind levert zijn eigen bijdrage aan zijn ontwikkeling en omgeving. Wij hoeven enkel zijn kwaliteiten te zien.
Uw kind krijgt alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft. Ons team is enthousiast, betrokken en goed opgeleid. Bovendien hebben wij oog voor ieder kind en geven wij ieder kind persoonlijke aandacht. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, ieder op zijn eigen tempo.

Uw kind krijgt bij ons alle begeleiding die het nodig heeft in een leuke, uitdagende en veilige omgeving. We werken we met de volgende groepen: er zijn twee dagopvanggroepen, een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). Daarnaast hebben we een peuterspeelzaalgroep voor kinderen van 2 jaar en 3 mnd tot 4 jaar. Beide peutergroepen werken nauw samen met het onderwijs. Zo is er een drieplusgroep, dit is een peutergroep voor peuters in de leeftijd van 3 jaar en ouder. De nadruk op spelen, ontwikkelen, leren, ontmoeten, signaleren en educatie, onder begeleiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerk(st)ers.
Het peuterwerk wil de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten. De drieplusgroep werkt intensief samen met de groep 1 van de basisschool. Gedurende de dag vinden er veel gezamenlijke activiteiten plaats. Kinderen bereiden zich op deze groep op een speelse manier voor op school.
Daarnaast hebben we drie groepen Buitenschoolse opvang, twee groepen Kidzzclub voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en een Campus- groep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Wij spelen in op de verschillende ontwikkelingsfasen van uw kind. Om dat goed te kunnen doen, werken we intensief samen als opvang met het onderwijs binnen ons Kindcentrum Theresia. Er is een doorgaande ontwikkelingslijn voor uw kind. We hebben één en dezelfde visie, namelijk Mediërend leren. We geloven in veranderbaarheid. Hieronder verstaan we het maken van contact en het aansluiten bij de bestaande mogelijkheden van het kind als basis voor zijn verdere ontwikkeling. Ook hebben we één zorgstructuur én stemmen we ons activiteitenprogramma op elkaar af.

Voor meer informatie over ons Kindcentrum verwijs ik u naar onze website: www.kctheresia.nl. Bent u benieuwd naar onze werkwijze? Loop gerust even binnen.

Onze teamleider Anne Verhoef nodigt u van harte uit voor een rondleiding.

video

Anne Verhoef

Anne Verhoef
Teamleider

voordelen voor ouder en kind

  • Kindontwikkeling en welbevinden staat voorop
  • Een ervaren team dat kwaliteit bieden belangrijk vindt
  • Veel aandacht voor basisveiligheid en eigenheid van elk kind en ouder
  • Werkwijze volgens de visie Mediërend leren
Deze vestiging heeft een oudercommissie. U wordt geïnformeerd via deze vestigingspagina en het informatiebord op de vestiging.

inspectierapporten