uw kind aanmelden

adresgegevens

De Lampendriessen 31-01
5612 AH Eindhoven
Algemeen
(06) 52844150
Kuma
(040) 247 55 25
Tauri
(040) 247 55 24
Mundo
(040) 247 54 72
Lupi
(040) 247 54 75
LRK-nummer
109681046

openingstijden

maandag 07.30 - 18.30 uur
dinsdag 07.30 - 18.30 uur
woensdag 07.30 - 18.30 uur
donderdag 07.30 - 18.30 uur
vrijdag 07.30 - 18.30 uur
zaterdag gesloten
zondag gesloten

Korein Kinderplein
TU/e

Namens ons team heet ik uw kind(eren) van harte welkom bij onze kinderopvang op het TU-terrein in Eindhoven, voorheen Het Eeuwsel. Op ons Korein Kinderplein is altijd wel iets te beleven. Uw kind krijgt alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft. Ons team is enthousiast, betrokken en goed opgeleid. Bovendien hebben wij oog voor ieder kind en geven wij ieder kind persoonlijke aandacht. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, ieder op zijn eigen tempo.

Korein Kinderplein biedt opvang voor kinderen van nul tot vier jaar, en ligt midden op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Omgeven met veel hoge bomen, op een groen plekje. Ook is er een natuurlijke en uitdagende tuin.
Wij werken nauw samen met Bassischool de Boog. Samen zorgen we dat uw kind op een fijne manier kan opgroeien.

Bij de start in 1988 was de Tuimelaar hét kinderdagverblijf van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Dit is de reden dat dit kinderdagverblijf is gevestigd op het terrein van de TU/e. Historisch is er een sterke band met de TU/e. Maar dit betekent niet dat we er alleen zijn voor ouders die hier werken; bij ons alle kinderen van harte welkom!

Ons uitgangspunt is om in het belang van het kind zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op iedere groep te hebben en steeds dezelfde medewerkers op dezelfde dag. Aan iedere groep zijn daarom vaste pedagogisch medewerkers verbonden. Er is altijd minimaal 1 vast gezicht aanwezig. Maar ook onze flexkrachten zijn bij vrijwel alle groepen bekend en worden hier dan ook flexibel ingezet om aan uw wensen te kunnen voldoen.
Wij spelen in op de leeftijd en ontwikkeling van uw kind: van 0 tot 4 jaar. Om dat goed te doen, werken we met VVE-programma’s. Met deze programma’s ondernemen we activiteiten in thema’s die aansluiten bij de leefwereld van uw kind en dragen zo actief bij in hun taalontwikkeling.

Wat wij bieden:
Op ons Korein Kinderplein staan we voor respect voor elkaar, openheid, persoonlijke communicatie, geborgenheid, veiligheid en een vertrouwde omgeving, die als een thuis is voor de kinderen én voor u als ouder.
Hierbij bieden we het volgende aan:
• Dagopvang voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar.
• Peuterspeelzaalwerk
• Vroegschoolse en Voorschoolse Educatie (VVE). Wij zijn een erkende aanbieder van VVE. Kinderen die door het consultatiebureau worden geïndiceerd ontvangen hiervoor subsidie.
• Wij werken met Kijk observatie- en volgsysteem zodat we samen de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig kunnen volgen.
• Verlengde opvang: soms kunnen kinderen van vier jaar niet direct geplaatst worden in het basisonderwijs. Korein Kinderplein biedt dan, indien de bezetting dit toelaat, de mogelijkheid om deze korte periode te overbruggen door middel van een verlengde opvang.
• Flexibele opvang: Alle andere mogelijke vragen met betrekking tot flexibele opvang kunnen aangevraagd worden en zullen in overleg beoordeeld worden.
• Samenwerken met bibliotheek Eindhoven, u kunt intern boekjes lenen die aansluiten bij het niveau van uw kind (Nederlands- en Engelstalig).

Jovita van Hoften

Jovita van Hoften
Gebiedsmanager

voordelen voor ouder en kind

  • Uw kind komt bij ons op de eerste plaats
  • Stabiel team met veel werkervaring in de kinderopvang
  • Wij werken met VVE en beschikken over een eigen tweetalige bibliotheek
  • Uw kind kan optimaal ontdekken in onze natuurlijke en uitdagende buitenruimte
  • Dit Korein Kinderplein heeft een internationaal karakter, voor de kinderen is de voertaal Nederlands
  • Onze vestiging ligt op een natuur omgeven gedeelte van het TU/e-terrein
Deze vestiging heeft een oudercommissie. U wordt geïnformeerd via deze vestigingspagina en het informatiebord op de vestiging.

inspectierapporten

Emailadres

oc.koreintue@gmail.com