Veelgestelde vragen (FAQ)

Hebt u een vraag? Hieronder staan de meest gestelde vragen aan Korein Kinderplein. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op met één van onze klantadviseurs via klantadvies@korein.nl of telefonisch via (040) 294 89 89.

Aanmelden, wijzigen en opzeggen

Opzeggen doet u schriftelijk: per brief of e-mail naar klantadvies@korein.nl. De opzegtermijn is 1 maand en is per dag opzegbaar.
Wij houden de datum van binnenkomst van uw brief of e-mail aan bij het verwerken van uw opzegging.
Inschrijven dient te gebeuren via onze website.U vindt het inschrijfformulier via onderstaande link.
Meer informatie
Wanneer uw kind nog niet geboren is, kunt u dit veld leeg laten.
Na aanmelding krijgt u een bevestiging van inschrijving per e-mail. Dit is nog geen contract. De klantadviseur neemt uiterlijk 3 maanden voor de gewenste startdatum schriftelijk of telefonisch contact met u op.
U kunt uw wijziging doorgeven via e-mail: klantadvies@korein.nl of telefonisch via (040) 294 89 89.
Het inschrijfformulier bevat een aantal velden die verplicht ingevuld moeten worden. Als deze velden niet of niet correct ingevuld worden, kunt u niet verder en verschijnt er een rood vlak met de melding welk veld nog ingevuld moet worden.
Of er een wachtlijst is, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, de ingangsdatum, de gewenste dagen en de gekozen locatie. Wij werken met een prioriteitensysteem; kinderen van bestaande klanten krijgen voorrang. Wij proberen altijd te voldoen aan de wensen van uw aanvraag. Indien dit niet (geheel) mogelijk is, proberen we een passend alternatief voor te stellen.
Zodra we een aanbod kunnen doen, neemt uw klantadviseur contact met u op. Met name op maandag, dinsdag en donderdag kan het wat langer duren voordat er plaats is.
Voor een soepele overgang tussen de dagopvang en de bso (buitenschoolse opvang) adviseren wij u om uw kind op tijd aan te melden. Als uw kind minimaal een half jaar gebruik maakt van dagopvang en aansluitend doorstroomt naar de bso, bieden wij bso-garantie voor dezelfde dagen als uw kind op dat moment in de dagopvang heeft. Om aanspraak te maken op de bso-garantie moet u uw kind minimaal een half jaar van tevoren aanmelden en moet de schoolkeuze bekend zijn. Let wel op dat een school is gekoppeld aan een locatie. Het is dus afhankelijk van de schoolkeuze op welke locatie uw kind geplaatst wordt. Het kan voorkomen dat de gekoppelde locatie vol zit. Dan wordt uw kind op een andere locatie opgevangen totdat er op de gekoppelde locatie weer plaats beschikbaar is.
Wilt u meer informatie over de koppeling school – locatie, neem dan contact op via e-mail: klantadvies@korein.nl of telefonisch via (040) 294 89 89.
De leveringsvoorwaarden vindt u via onderstaande link.
Meer informatie
Het huisreglement vindt u via onderstaande link.
Meer informatie
Peuterwerk valt onder dagopvang. Wanneer u bij ‘Opvangvorm’ kiest voor ‘Dagopvang’, kunt u vervolgens een locatie selecteren waar wij peuterwerk aanbieden.
Mail uw vraag naar klantadvies@korein.nl. Of neem telefonisch contact op via (040) 294 89 89. Wij helpen u graag verder.
Nee, Korein Kinderplein rekent geen inschrijfkosten.

Algemeen

Korein Kinderplein heeft vestigingen in Noord-Brabant en Limburg. Via onderstaande link vindt u eenvoudig de dichtstbijzijnde vestiging.
Meer informatie
Ochtend, 07:30-13:00 uur: ophalen tussen 12:45 en 13:00 uur
Middag, 13:00-18:30 uur: brengen tussen 13:00 en 13:15 uur
Wij voeren geen eigen beleid op het wel/niet toelaten van niet-gevaccineerde kinderen, maar volgen altijd het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wanneer hier wijzigingen in plaatsvinden zal dit op de voorgeschreven wijze door ons worden uitgevoerd.

Op onze locaties wordt bij de intake van nieuwe kinderen gevraagd of uw kind meedoet met het Rijksvaccinatieprogramma. Op deze manier kunnen we ouders, die er actief naar vragen, informeren over het aantal (geen namen) niet-gevaccineerde kinderen op de locatie dat bij ons bekend is. Zo bieden we u inzicht waarmee u bewust keuzes kunt maken.

Om altijd op de hoogte te zijn van de laatste richtlijnen en handelswijzen bij specifieke ziekten, gebruiken wij de KIDDI-app van het RIVM. Zo hanteren we altijd de meest actuele informatie. De KIDDI-app bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM.
Het is niet gemakkelijk aan te geven wanneer een kind “ziek” te noemen is. Een ziek kind heeft specifieke zorg en aandacht nodig die op een locatie niet geboden kan worden. Het is ter beoordeling van de locatie of en onder welke omstandigheden een ziek kind opgevangen kan worden. Uitgebreide informatie is terug te vinden in het Huisreglement dat op deze website staat.
De overheid betaalt een gedeelte van de kosten van de kinderopvang wanneer u aan de volgende eisen voldoet:

- U werkt, volgt een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw partner.
- Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.

Uw netto kosten kunt u eenvoudig berekenen via de rekentool op onze website. Klik hieronder op de link.

Op de website van de Belastingdienst kunt u ook uw kinderopvangtoeslag berekenen: http://www.toeslagen.nl/reken/kinderopvangtoeslag/.
Meer informatie
Stuur een e-mail naar klantadvies@korein.nl of neem telefonisch contact op via (040) 294 89 89. Een wijziging in de toeslag kunt u zelf regelen via toeslagen.nl, daar ondersteunen wij niet bij.
Via onderstaande link vindt u onze contactgegevens en het contactformulier waarmee u uw op- of aanmerkingen kunt doorsturen.
Meer informatie
Mail uw vraag naar klantadvies@korein.nl of neem telefonisch contact op via (040) 294 89 89. Wij helpen u graag verder.

Facturatie

Dit zijn de producten die u afneemt. Bij een 52 weken arrangement voor de bso waarbij de eindtijd van school 14:45 is, staat er bijvoorbeeld:
• 52 weken arrangement nso (14:45-18:30)
• 52 weken arrangement vakantieweken
Stuur een e-mail naar klantadvies@korein.nl of neem telefonisch contact op via (040) 294 89 89.
Op uw factuur ziet u de exacte tijden waarop uw kind naar het peuterwerk komt.
Bijvoorbeeld:
• Peuterwerk WKO (08:45-12:15): uw kind komt in de ochtend naar het peuterwerk en u valt onder de Wet Kinderopvang. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via toeslagen.nl;
• Peuterwerk N-WKO (12:45-14:45): uw kind komt in de middag naar het peuterwerk en u valt niet onder de Wet Kinderopvang. U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen, maar u komt in aanmerking voor subsidie vanuit de gemeente. De financiële afhandeling verzorgt Korein Kinderplein.
• Peuterwerk Advies JGZ valt niet onder de WKO: uw kind heeft een VVE-indicatie en komt 2 extra dagdelen naar het peuterwerk. Deze dagdelen zijn gratis.
U kunt uw factuur alleen per bankoverschrijving of automatische incasso voldoen. Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om per automatische incasso te betalen, dan kunt u contact opnemen via e-mail: klantadvies@korein.nl of telefonisch via (040) 294 89 89. U ontvangt dan een formulier waarmee u ons machtigt om de facturen automatisch te incasseren.
U ontvangt van de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag vooraf. Korein Kinderplein int de facturen automatisch op de 3e van de maand waarin de opvang genoten wordt. Bijvoorbeeld: u ontvangt rond 20 juni uw toeslag van de Belastingdienst voor de maand juli. Op 3 juli wordt het factuurbedrag voor de opvang van juli automatisch bij u afgeschreven.
De jaaropgave wordt eenmaal per jaar, eind februari, verstrekt. Deze vindt u op dat moment terug in het Ouderportaal.
De gemeente Eindhoven heeft toegezegd dat zij een vergoeding geeft aan de ouders van alle peuters tussen 2 jaar en 3 maanden en 4 jaar die in Eindhoven in de dagopvang worden opgevangen. Deze korting wordt maandelijks in uw factuur verwerkt onder deze noemers.
U ontvangt een factuur voor het werkelijke aantal opvangdagen. Dat betekent dat u de ene maand een hogere en de andere maand een lagere factuur ontvangt.
Via onderstaande link kunt u zien in welke maand(en) uw factuur in 2019 hoger zal zijn. In de overige maanden is uw factuur lager.
Meer informatie
We berekenen de werkelijke dagen per maand die worden afgenomen. Deze werkelijke dagen worden met een * aangeduid. Daarachter staat het bedrag en het aantal uren dat wordt berekend.

52 weken arrangement om de week in de dagopvang. Gedurende 10 maanden bedraagt de factuur € 165,22. Er zitten dan 2 dinsdagen in de even weken in de maand. Gedurende 2 maanden bedraagt de factuur 247,83. Er zitten dan 3 dinsdagen in de even weken in de maand. Bijvoorbeeld in november.

Voor de BSO wordt een prijs per keer berekend. Dit is een gemiddelde prijs op jaarbasis inclusief vakantie. De uren worden als volgt berekend:
Aantal uren NSO per keer + het aantal uren vakantieopvang op jaarbasis gedeeld door 52 weken.

Klik voor een voorbeeldfactuur op onderstaande link:
Meer informatie
52 weken arrangement om de week in de dagopvang. Gedurende 10 maanden bedraagt de factuur € 177,76. Er zitten dan 2 dinsdagen in de even weken in de maand. Gedurende 2 maanden bedraagt de factuur 247,83. Er zitten dan 3 dinsdagen in de even weken in de maand. Bijvoorbeeld in oktober.

https://www.koreinkinderplein.nl/images/website/omdeweekdagopvang.jpg
Meer informatie
Belastingdienst Toeslagen gebruikt het aantal opvanguren op jaarbasis voor de berekening van de kinderopvangtoeslag die u per maand krijgt. Het beste kunt u het gemiddelde op jaarbasis per maand opgeven. Houdt er dan wel rekening mee dat onze factuur 2 maanden hoger zal zijn.
De bedragen zijn een gemiddelde per maand, berekend over een heel jaar. Wij rekenen als volgt:
Uren opvang per week x 52 weken: 12 maanden = aantal uren per maand.
Bijvoorbeeld: een maandag van 07:30 tot 18:30 uur = 11 uur per dag x 52 weken: 12 maanden= 47,67 uur per maand.
De factuur, die per vooruitbetaling voldaan wordt en die achteraf onjuist blijkt te zijn, wordt volledig gecrediteerd. Vervolgens wordt er een nieuwe factuur gemaakt.

Indien de nieuwe factuur een hoger te betalen bedrag laat zien dan de oorspronkelijke factuur, dan wordt dit verschil automatisch verrekend via de automatische incasso. Dat wil zeggen dat het openstaande bedrag samen met de eerstvolgende factuur geïncasseerd wordt.

Indien de nieuwe factuur een lager te betalen bedrag laat zien dan de oorspronkelijke factuur, dan wordt dit verschil automatisch verrekend via de automatische incasso. Dit wil zeggen dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de eerstvolgende factuur die geïncasseerd wordt.

Wanneer u ervoor gekozen hebt om zelf de betaling te regelen, dan ziet u in de factuur of u nog geld terugkrijgt van Korein Kinderplein of bij dient te betalen.
Mocht u geld terugkrijgen, dan kunt u dit verrekenen met de eerstvolgende factuur of u kunt een verzoek indienen bij de afdeling Debiteuren om het geld terug te storten.
Indien u moet bijbetalen, dan geldt de betalingstermijn die op de nieuwe factuur vermeld staat.
U kunt hiervoor een e-mail sturen aan debiteuren@kss.nl. Op dit moment is dit nog niet mogelijk via uw ouderportaal.

Financieel

Ja, u hebt recht op kinderopvangtoeslag. U kunt uw bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website. Klik daarvoor op onderstaande link.
Meer informatie
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Korein Kinderplein heeft geen overeenkomst met de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag komt op uw eigen rekening.
Onze tarieven zijn terug te vinden op onze tarievenoverzichten. Wanneer u onder de wet kinderopvang valt, betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. U kunt uw persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website. Klik daarvoor op onderstaande link.
Meer informatie
Zowel voor de dagopvang als voor de bso kunt u kiezen voor een arrangement in- of exclusief vakantieweken. Korein Kinderplein factureert de jaarkosten in 12 maandelijkse termijnen. Een uitzondering hierop is het 40 weken arrangement. Hierbij worden de jaarkosten verdeeld over 11 termijnen. Ditzelfde geldt ook voor peuterwerk. Ook dit wordt in 11 termijnen gefactureerd waarbij in 2019 de maand juli niet gefactureerd wordt.
Wanneer u onder de Wet Kinderopvang valt, betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. U kunt uw persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website. Klik daarvoor op onderstaande link.
Meer informatie
Via de link hieronder vindt u het tarievenoverzicht. Let op: dit zijn bruto tarieven.
Meer informatie
Het nummer van uw locatie kunt u terugvinden op uw facturen, uw contract en op de pagina van uw vestiging op deze website (via vestigingen).

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kunt u ook het registratienummer opzoeken. De link naar deze website vindt u hieronder.
Meer informatie
De kosten van een kinderopvangplaats worden verdeeld over het aantal weken van het desbetreffende arrangement. Hierdoor is het uurtarief van een 40 weken arrangement hoger dan dat van een 52 weken arrangement. De bruto kosten van een 40 weken arrangement zijn wel lager dan van een 52 weken arrangement omdat het aantal uren dat u afneemt, lager is. Of het voor u verstandig is om over te stappen naar een ander arrangement, hangt af van uw behoefte aan opvang en uw eventuele recht op kinderopvangtoeslag. U kunt uw persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website. Klik daarvoor op onderstaande link.
Meer informatie

Technisch

Deze website is ontworpen voor een resolutie van minimaal 1024 x 768. De site is uitvoerig getest voor de meest gangbare browsers: Internet Explorer, Firefox en Opera. Mogelijk voldoet uw systeem niet aan deze eisen.

Mijn Ouderportaal

Klik op meer informatie voor de handleiding van ons ouderportaal. Hebt u na het lezen van de handleiding nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via klantadvies@korein.nl of telefonisch via (040) 294 89 89.
Meer informatie
Via onderstaande link gaat u direct naar Mijn Ouderportaal. Daar kunt u inloggen met uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord.
Meer informatie
In Mijn Ouderportaal vindt u al uw gegevens op een rij. Daarnaast kunt u zelf:

• Uw NAW-gegevens en die van uw partner en kind(eren) wijzigen;
• Een wijzigingsverzoek indienen om uw bestaande opvangdagen structureel te wijzigen of uit te breiden met extra dagen of dagdelen;
• Uw facturen en jaaropgave inzien;
• Uw volgende kind(eren) aanmelden voor opvang;
• Uw kind afmelden voor een opvang dag;
• Uw opgebouwde ruiluren inzien.

In de handleiding kunt u lezen wat alle mogelijkheden zijn van Mijn Ouderportaal en hoe u deze kunt gebruiken.

Opzeggen en inplannen van Extra Opvang is op dit moment nog niet mogelijk via Mijn Ouderportaal. Wij werken eraan om deze mogelijkheid in de toekomst aan te bieden via Mijn Ouderportaal.
We hebben ervoor gekozen om eerst een basis voor Mijn Ouderportaal te bouwen, zodat u alvast een aantal zaken zelf online kunt regelen. De komende maanden breiden we Mijn Ouderportaal verder uit met nieuwe functionaliteiten. Zodra deze gereed zijn, stellen we u hiervan op de hoogte.
Wanneer de website van Mijn Ouderportaal niet werkt, vragen wij u het nogmaals te proberen met een andere browser of computer. Mocht het dan nog niet werken, probeer het dan later nogmaals. Wanneer Mijn Ouderportaal inhoudelijk niet werkt, kun u een e-mail sturen naar klantadvies@korein.nl en wordt uw vraag zo snel mogelijk opgepakt.
Ga via onderstaande link naar Mijn Ouderportaal en klik op de link ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord in uw e-mail.
Meer informatie
Ga via onderstaande link naar Mijn Ouderportaal en klik op de link ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord per e-mail.
Meer informatie
U ontvangt altijd een e-mail indien er een nieuw bericht voor u klaar staat in Mijn Ouderportaal. Indien u inlogt in Mijn Ouderportaal ziet u bovendien dat de knop ‘postvak’ een andere kleur heeft dan de overige knoppen.
Wijzigingen van uw gegevens zijn direct doorgevoerd in onze systemen. Wij gebruiken vanaf dat moment uw nieuwe gegevens. Wijzigingsverzoeken met betrekking tot uw opvang zijn niet direct verwerkt.
U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.
Nee, u hebt op Mijn Ouderportaal geen toegang tot uw gegevens van KluppluZ.
Ja, u hebt u op Mijn Ouderportaal ook toegang tot de gegevens van uw SMI- of plusopvang.
Het kan zijn dat de e-mails van Mijn Ouderportaal in uw spam box terecht komen. U kunt deze daar terugvinden en de afzender toevoegen aan uw lijst met veilige afzenders, zodat alle e-mails van Mijn Ouderportaal in de toekomst wel in uw inbox terechtkomen.
Korein Kinderplein werkt met een ouderapp. Met een pincode (7400) kunt u via uw smartphone op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de opvang van uw kind. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden en controleren van de gegevens, alsmede voor het wachtwoord. Wijzigingen die u doorvoert, zijn bindend.
De pincode is: 7400.

Producten en Tarieven 2019

Vrijwel al onze klanten gaan volgend jaar een lager of vergelijkbaar nettobedrag betalen. Hoewel onze kosten in 2019 hoger worden door een aantal nieuwe maatregelen uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK), kunnen we onze tariefstijging voor de dagopvang beperken. Het tarief van de bso daalt zelfs. Daarbij krijgt u meer kinderopvangtoeslag. Het exacte bedrag dat u gaat betalen voor kinderopvang is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Maakt uw zoon of dochter gebruik van de dagopvang of buitenschoolse opvang? Geef dan het nieuwe uurtarief door aan de Belastingdienst, zodat u in januari het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangt.
Het bruto uurtarief van de dagopvang stijgt minimaal, het tarief van de bso daalt zelfs. Ook de kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Hierdoor wordt kinderopvang voor vrijwel al onze klanten goedkoper in 2019. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Klik op onderstaande link om te gaan naar de rekentool op onze website
Meer informatie
De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt nieuwe eisen aan het kwaliteitsbeleid van de kinderopvang. Een aantal maatregelen wordt per 1 januari 2019 van kracht. De belangrijkste maatregel die van kracht wordt per januari is dat de BKR (beroepskracht-kind-ratio) voor baby’s tot 1 jaar wordt aangescherpt naar maximaal 3 baby’s per pedagogisch medewerker. Dit was 4.
De BKR voor de bso verandert ook. In plaats van 10 kinderen (4-13 jaar) per pedagogisch medewerker mogen er 11 kinderen (4-13 jaar) worden opgevangen. Er moeten dan wel minimaal 2 kinderen van 7 jaar in de groep zitten. Voor kinderen van 7 jaar en ouder gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker naar 12.
Het werken met baby’s vraagt om specifieke expertise. Pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, moeten hiervoor aanvullende scholing krijgen. Korein Kinderplein start met deze studie in 2019.
Tot slot dient elke kinderopvangorganisatie een pedagogisch coach in dienst te hebben. De pedagogisch coach is per jaar 50 uur x het aantal locaties beschikbaar voor het maken van het pedagogisch beleid en daarnaast 10 uur voor de coaching van iedere fulltime medewerker. Het doel is het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.
Ja, u kunt uw arrangement wijzigen zodat dit beter past bij uw wensen. Houdt u bij vermindering van uw contracturen wel rekening met een opzegtermijn van één maand.
Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locatie. Indien het mogelijk is kunt u voor deze dagen opvang aanvragen. Dit kan rechtstreeks via uw locatie.
Ja, u kunt hiervoor Extra opvang afnemen. Wanneer u al klant bent van Korein Kinderplein, kunt u dit rechtstreeks met de medewerkers van uw eigen locatie regelen. Bent u nog geen klant van Korein Kinderplein? Dan kunt u uw kind(eren) inschrijven via onze website. Deze vorm van opvang heeft ook een opzegtermijn van 1 maand en kan niet worden geruild.
Ja, u kunt hiervoor Extra opvang afnemen. Wanneer u al klant bent van Korein Kinderplein, kunt u dit rechtstreeks met de medewerkers van uw eigen locatie regelen. Bent u nog geen klant van Korein Kinderplein? Dan kunt u uw kind(eren) inschrijven via onze website. Deze vorm van opvang is niet opzegbaar en kan niet worden geruild.
In 2019 zijn de 12 officieel vastgestelde vakantieweken:
1 week voorjaarsvakantie
2 weken meivakantie
6 weken zomervakantie
1 week herfstvakantie
2 weken kerstvakantie
Hebt u een 52 weken arrangement? Dan bent u ook tijdens een extra week vakantie verzekerd van opvang op de dagen waarop u naschoolse opvang afneemt. Bij dit arrangement zijn namelijk alle schoolvrije dagen gratis inbegrepen. Hebt u een ander arrangement? Dan kunt u extra opvang inkopen. Dit kunt u aanvragen op uw eigen locatie.
Nee, dit is afhankelijk van de mogelijkheden op het Kinderplein.
Ja, indien u gebruik wilt maken van de kapperservice, dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via klantadvies@korein.nl of via (040) 294 89 89.
Klik hieronder op "meer informatie" voor een lijst van de locaties die deze service aanbieden.
Ook kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via klantadvies@korein.nl of via (040) 294 89 89. En uiteraard kunt bij uw locatie informeren naar de mogelijkheden.
Meer informatie

Ruilen bij Korein Kinderplein

Om ruiluren te ontvangen, dient u uw kind vóór 08.30 uur op de betreffende dag af te melden via uw ouderportaal. U mag deze dag dan op een ander moment inzetten, in overleg met uw locatie. Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de locatie, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen worden en dat de pedagogisch medewerker – kindratio niet wordt overschreden. De mogelijkheden om te ruilen zijn sterk afhankelijk van uw medewerking om opvangdagen die uw kind afwezig is, af te melden.

Let op: op dit moment zijn de mogelijkheden om ruiluren in te zetten op veel locaties beperkt.

Klik voor alle spelregels rondom het ruilen op onderstaande link:
Meer informatie
Ja, u kunt opvangdagen gedurende het gehele jaar ruilen. Kijk voor alle spelregels rondom het ruilen van opvangdagen op onderstaande link:
Meer informatie
Ja, u kunt dagdelen gedurende het gehele jaar ruilen. U kunt geen losse uren ruilen. Kijk voor alle spelregels rondom het ruilen van opvangdagen op onderstaande link:
Meer informatie
Feestdagen mogen ook geruild worden, wanneer deze op een vaste opvangdag van uw kind vallen. Met feestdagen bedoelen we dagen waarop de opvang, conform de CAO Kinderopvang, gesloten is. Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag. U ontvangt het aantal contracturen als ruiluren voor deze dagen. U ontvangt deze ruiluren achteraf en kunt deze niet vooraf inzetten.
Kinderopvang op studiedagen is een service van Korein Kinderplein. Klanten met een 52 weken arrangement, krijgen de studiedagen gratis, voor zover die op de contractdagen vallen. Mocht uw kind niet komen op een studiedag, dan krijgt u hier ruiluren voor. Bijvoorbeeld: is uw kind om 14.30 uur uit, dan krijgt u 4 ruiluren voor deze studiedag.
Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer u Extra Opvang vastlegt, is het definitief en kunt u deze uren niet meer ruilen.
Nee, dit is niet mogelijk. Ruiluren blijven een jaar geldig vanaf de datum van afmelding. Indien uw contract stopt, vervallen de ruiluren. U kunt ze in overleg met uw locatie inzetten voor de laatste contractdag.
Nee, dit is niet mogelijk. Zodra het contract stopt, vervallen de opgebouwde ruiluren. U kunt ze inzetten voor de laatste contractdag.
In onze handleiding vindt u de volledige uitleg van het Ouderportaal. Klik op onderstaande link om deze handleiding te downloaden.
Meer informatie