VOORWAARDEN KINDEROPVANG

Korein Kinderplein hanteert de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze versie uit 2017 is de meest recente versie. De Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang en bso.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de branche, zijn leveringsvoorwaarden van Korein Kinderplein opgesteld.
Per 1 januari 2019 zijn de volgende Leveringsvoorwaarden van kracht: Leveringsvoorwaarden 2019.

HUISREGLEMENT

Elk Korein Kinderplein heeft huisregels om de dag rustig en overzichtelijk te laten verlopen. De huisregels zijn vastgelegd in het Huisreglement. Dit is aanwezig op elk Kinderplein. De gebiedsmanager beantwoordt graag eventuele vragen over de huisregels.
Bekijk het huisreglement 2019.

PRIVACYREGLEMENT

Korein Kinderplein hanteert het Privacyreglement van Wij zijn JONG. 

MEER WETEN OVER HET OPZEGGEN VAN UW CONTRACT?

Kijk bij de veelgestelde vragen.