VOORWAARDEN KINDEROPVANG

Met ingang van 1 januari 2017 zijn er Algemene voorwaarden in de kinderopvang van kracht. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang en bso.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de branche, zijn leveringsvoorwaarden van Korein Kinderplein opgesteld.
Per 17 juli 2017 zijn de volgende Leveringsvoorwaarden van kracht: Leveringsvoorwaarden 2017.

HUISREGLEMENT

Elk Korein Kinderplein heeft huisregels om de dag rustig en overzichtelijk te laten verlopen. De huisregels zijn vastgelegd in het Huisreglement. Dit is aanwezig op elk Kinderplein. De gebiedsmanager beantwoordt graag eventuele vragen over de huisregels.
Per 17 juli 2017 is de volgende Huisreglement van kracht: Huisreglement 2017.

PRIVACYREGLEMENT

Korein Groep hanteert een Privacyreglement. Dit is ook van kracht voor Korein Kinderplein.

MEER WETEN OVER HET OPZEGGEN VAN UW CONTRACT?

Kijk bij de veelgestelde vragen.