uw kind aanmelden

adresgegevens

Boterbloem 45
5803 CN Venray
Vestiging
0611717416
Jill Slegers:
06 15 40 38 95
LRK-nummer dagopvang
169207146
LRK-nummer bso
599871696

openingstijden

maandag 07.30 - 18.30 uur
dinsdag 07.30 - 18.30 uur
donderdag 07.30 - 18.30 uur
vrijdag 07.30 - 18.30 uur

Korein Kinderplein
Korein Kinderplein Boterbloem

Namens ons team heet ik uw kind(eren) alvast van harte welkom bij onze kinderopvang aan de Boterbloem in Venray. Bij ons is er altijd wel iets te beleven. Uw kind krijgt alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft. Ons team is enthousiast, betrokken en goed opgeleid. Bovendien hebben wij oog voor ieder kind en geven wij ieder kind persoonlijke aandacht. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, ieder op zijn eigen tempo.

Wij werken nauw samen met Montessorischool Venray. Samen zorgen we dat uw kind op een fijne manier kan opgroeien. Bijzonder is onze begeleiding volgens de methode van dr. Maria Montessori. Hiermee bereiden we uw kind voor op de Montessori basisschool. De doorgaande ontwikkellijn van uw kind staat bij ons op nummer één.

We hebben een peutergroep, peuterwerk (2 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar). Vanaf maandag 19 augustus is er ook een babygroep (0 tot 2 jaar).

Wilt u meer weten? Bel ons gerust voor meer informatie.

Jill Slegers

Jill Slegers
Gebiedsmanager

voordelen voor ouder en kind

  • Nieuwe locatie in Venray
  • Nauwe samenwerking met Montessorischool Venray
  • Doorgaande ontwikkellijn

neem een kijkje

Deze vestiging heeft een oudercommissie. U wordt geïnformeerd via deze vestigingspagina en het informatiebord op de vestiging.

inspectierapporten

Emailadres

oudercommissie.boterbloem@gmail.com

Pedagogisch beleid

Wilt u meer weten over het Pedagogisch Beleid? Het algemeen Pedagogisch Beleid van Korein Kinderplein vindt u onder de kop Pedagogisch beleid. Het Pedagogisch Beleid met vestigingsspecifieke informatie en het Pedagogisch Vestigingsjaarplan zijn in print inzichtelijk op het Kinderplein.