KlANTREACTIES

Bij Korein Kinderplein vinden wij uw mening zeer belangrijk. We zijn blij met complimenten en suggesties, maar ook met tips en klachten doen we ons voordeel. In alle gevallen is het verbeteren van onze dienstverlening ons doel. Bespreek uw reactie altijd eerst met de direct betrokkene(n), zoals de pedagogisch medewerker of gebiedsmanager. Zij kunnen dan direct actie ondernemen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klantreactie indienen via onderstaand formulier.

Procedure

  1. Onvrede pakken we het liefst aan bij de bron, daar waar het ontstaat. Wij vragen ouders en medewerkers om onvrede met elkaar te bespreken. Leidt het gesprek niet tot een oplossing of wilt u uw onvrede bij de organisatie melden, dan kunt u onderstaand formulier voor klantreacties invullen. Wij leggen uw reactie dan voor aan de betrokken manager(s). Bij een ernstige klantreactie met mogelijk grote gevolgen worden de directeur en clustermanager direct op de hoogte gesteld. De directeur besluit vervolgens wie uw reactie in behandeling neemt.
  2. U ontvangt binnen één week schriftelijk bericht over wie de klantreactie afhandelt. In de meeste gevallen is dat de leidinggevende van de locatie of een medewerker van één van de ondersteunende afdelingen. Wij registreren de afhandeling van de klantreactie en leggen de afspraken tijdens het proces vast. We streven ernaar om drie weken na binnenkomst van uw reactie een passende oplossing te hebben voorgesteld.
  3. Na afhandeling van de klantreactie verifieert de behandelaar of u tevreden bent over de voorgestelde oplossing en het proces. De behandelaar neemt contact op en koppelt de gemaakte afspraken terug. Hierna ontvangt u een brief en/of e-mail en wordt uw reactie officieel gesloten.
  4. Indien nodig of gewenst zetten wij samen met de directeur en clustermanager organisatiebrede verbeteringen in gang. Bij wijzigingen wordt altijd de oudercommissie betrokken.

In het Openbaar Jaarverslag Klantreacties leest u de aard en de afhandeling van de klantreacties die ouders het afgelopen jaar bij ons hebben ingediend.

Lees onze volledige klantreactieprocedure in het volgende document: Klantreactieregeling.pdf.

 

Klantreactieformulier