uw kind aanmelden

adresgegevens

Mendelssohnlaan 217
5653 BB Eindhoven
telephone
Telefoonnummer
(040) 251 01 16
LRK dagopvang
226371311
LRK bso
408285199

openingstijden

maandag 07.30 - 18.30 uur
dinsdag 07.30 - 18.30 uur
woensdag 07.30 - 18.30 uur
donderdag 07.30 - 18.30 uur
vrijdag 07.30 - 18.30 uur
zaterdag gesloten
zondag gesloten

Korein Kinderplein
Mendelssohnlaan

Namens ons team heet ik uw kind(eren) van harte welkom bij onze kinderopvang aan de Mendelssohnlaan in Eindhoven. Op ons Korein Kinderplein bieden wij dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang (bso) en is altijd wel iets te beleven. Uw kind krijgt alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft. Ons team is enthousiast, betrokken en goed opgeleid. Bovendien hebben wij oog voor ieder kind en geven wij ieder kind persoonlijke aandacht. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, ieder op zijn eigen tempo.

Dit Kinderplein is gekoppeld aan basisschool Karel de Grote en samen vormen we Spil-centrum Genderdal. Ons Kinderplein is een ontmoetingspunt voor kinderen en ouders uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden. Wij ervaren dit als zeer verrijkend. Op ons Kinderplein werkt een ervaren, enthousiast, betrokken en professioneel team!

Kinderopvang voor alle leeftijden

We spelen in op de verschillende ontwikkelingsfasen van uw kind. Om dat goed te kunnen doen, werken we met babygroepen, peutergroepen en een bso-groep voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ons Kinderplein organiseert activiteiten die passen bij de leeftijd van uw kind en aansluiten bij de ontwikkeling.

Lekker buitenspelen

In een uitdagende en veilige omgeving met gezellig ingerichte groepsruimtes en speelse hoekjes kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. We genieten hier van enorme buitenspeelmogelijkheden. Er is een grote aparte speelplaats voor de bso. Ook de dagopvanggroepen hebben een eigen tuin, alle met zandbak en leuke speeltoestellen. Naast ons Kinderplein ligt een groot plein met grasveld, voetbalgoals, basketbalnetten en speeltuin, waar de kinderen onder begeleiding veilig en fijn kunnen spelen. Hiernaast mogen we ook gebruikmaken van een gymzaal binnen het gebouw.

Speelinloop

Op ons kinderplein hebben we op woensdag ook een speelinloop groep van 8.45-10.15 uur. Op deze groep kunnen kinderen tot 2,3 jaar samen met hun ouders spelen en leren met andere kinderen uit de wijk. De groep wordt begeleid door een pedagogisch medewerker van Korein. Op deze groep is er extra aandacht voor de taalontwikkeling en dit wordt aangeboden tot ze naar een peutergroep gaan. Deelname aan de speelinloop groep is gratis!

Rondleiding op onze kinderopvang

Benieuwd naar de werkwijze op onze kinderopvang? De sfeer proeven? Loop gerust even binnen of vraag direct een rondleiding aan.

video

Iris van Hoof

Iris van Hoof
Gebiedsmanager

voordelen voor ouder en kind

  • Kindontwikkeling en welbevinden staan voorop
  • Een ervaren team dat kwaliteit bieden belangrijk vindt
  • Veel aandacht voor basisveiligheid en eigenheid van elk kind en elke ouder.

volg ons op facebook

Deze vestiging heeft een oudercommissie. U wordt geïnformeerd via deze vestigingspagina en het informatiebord op de vestiging.

inspectierapporten