kinderparticipatie

Bij Korein Kinderplein praten de kinderen mee. Aandacht voor kinderparticipatie!

Recht op inspraak

De kinderen hebben recht op inspraak en we nemen hun initiatieven serieus.
Wij betrekken de kinderen bij de:

• inrichting van de ruimtes;
• aanschaf van speelgoed;
• organisatie van activiteiten.

Zo voelen ze zich betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. En leren ze verantwoordelijkheid dragen.