SPELREGELS RUILSERVICE KOREIN KINDERPLEIN

Korein Kinderplein hanteert vanaf 1 januari 2016 een klantvriendelijke ruilservice. In principe komen kinderen op vaste dagen naar de dagopvang en bso. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat uw kind niet kan komen, of dat u opvang nodig heeft op een andere dag dan de vaste opvangdag. Als u uw kind tijdig afmeldt voor deze dagen, ontvangt u ruiltegoed. Dit ruiltegoed kunt u, indien de bezetting op de groep het toelaat, inzetten voor extra opvang. Ook voor feestdagen ontvangt u ruiltegoed. Het gaat om dagen waarop de opvang, conform de CAO Kinderopvang, gesloten is. Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag.

Om dit goed te kunnen realiseren hebben we spelregels opgesteld.

 • Om gebruik te kunnen maken van de ruilservice, meldt u uw kind uiterlijk om 8.30 uur op de betreffende opvangdag af via uw ouderportaal. Als u tijdig afmeldt, wordt de afwezigheid van uw kind omgezet in ruiltegoed. U mag deze dag dan op een ander moment inzetten. Op tijd afmelden is belangrijk om andere ouders in de gelegenheid te stellen om hun opvangdag te ruilen.
 • Weet u vooraf al dat u een bepaalde dag niet gaat gebruiken, dan mag u die ook al eerder afmelden. U kunt uw kind 3 maanden vooruit afmelden.
 • Een feestdag mag u ruilen wanneer deze op een opvangdag van uw kind valt.
 • Houd er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruildag door een andere ouder kan worden ingepland.
 • De ruildagen zijn kindgebonden en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet.
 • Uw ruildagen vervallen 365 dagen nadat u uw kind hebt afgemeld, of wanneer het opvangcontract eindigt. Dit geldt ook wanneer uw kind 4 jaar wordt en de dagopvang eindigt. U kunt hiervoor geen geld terug vragen.
 • Wanneer uw kind gedurende het jaar van locatie wisselt, kunt u het opgebouwde ruiltegoed meenemen.
 • U kunt 3 maanden vooruit een ruilaanvraag indienen.
 • Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats op een locatie is zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen mag worden en dat de pedagogisch medewerker – kindratio niet overschreden wordt.
 • U kunt een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd annuleren.
 • Indien u een goedgekeurde ruildag afmeldt, dan komt het tegoed hiervan te vervallen. Dat wil zeggen dat ruilen-op-ruilen niet mogelijk is.
 • Extra opvang en de 6 flexibel in te plannen dagen bij een 46 weken arrangement kunt u niet ruilen.
 • Wilt u meer opvang afnemen dan het aantal dagen dat u nog mag ruilen, dan kunt u hiervoor Extra Opvang aanvragen.
 • U meldt uw kind altijd af voor alle contracturen van het product dat u op de opvangdag afneemt en ontvangt deze als ruiltegoed. U kunt dus niet afmelden voor losse uren. 
 • Hebt u ruildagen ingezet uit ruiltegoed dat ontstaan is na het beëindigen van uw opvangcontract, dan worden deze uren extra in rekening gebracht.